Er is nog iets interessants aan de hand als het gaat om het verhuren van spullen. Neem het voorbeeld van de auto-verhuurplatformen. Op het moment dat jij je auto uitleent en er wordt schade gereden dekt de verzekering netjes de kosten. Maar op het moment dat jij je auto gaat verhuren is er sprake van bedrijvigheid (economische activiteit) en geldt je particuliere verzekering niet meer. Heel logisch, want bij het verhuren van auto’s hoort een ander risico profiel.

Waar we als Jipio veel met onze gebruikers over gepraat hebben, is de vraag of ze een financiële vergoeding voor het uitlenen (verhuren dus) van hun spullen wilden hebben. Tot onze verbazing gaf meer dan 87% aan geen vergoeding te willen ontvangen. Toen we doorvroegen kwamen we erachter dat het iets genuanceerder lag. We maakten onderscheid tussen de waarde van het item en de relatie tot de afnemer. We kwamen we erachter dat 82% van de gebruikers geen financiele vergoeding wil wanneer de afnemer een bekende is en het ging om bijvoorbeeld het lenen van een auto. Men wilde de afnemer wel de mogelijkheid bieden een bedankje te geven. Bij items van lage waarde en een bestaande relatie gaven 71% van de aanbieders juist aan absoluut niets te willen ontvangen en zich ongemakkelijk te voelen mochten ze wel iets krijgen. Op het moment dat er geen relatie is tussen de aanbieder en afnemer gaf 93% aan een vastgestelde vergoeding (financieel of in natura) te willen ontvangen.

Verhuren “maakt meer kapot dan je lief is”. Het feit dat je een financiële vergoeding vraagt voor het gebruik van een item maakt het afsluiten van een verzekering verplicht. Bedenk dus goed op welke manier je je gebruikers het gevoel geeft dat een transactie via jouw platform veilig is.