Iedereen kan bibliotheek worden met Bieblio

Iedereen kan bibliotheek worden met Bieblio

Onze boekenkasten vormen samen de grootste bibliotheek van Nederland. Toch staan de meeste boeken te verstoffen. Boeken moet gelezen worden. Met Bieblio vind je ze. Bij je vrienden, in de buurt of op de planken van de lokale bieb. Zo bouwen we aan de grootste bibliotheek van Nederland.

Boekblad: Boekenruil- en deelplatform Bieblio maakt vliegende start

Het vorige week gelanceerde online boekenruil- en deelplatform Bieblio heeft volgens de initiatiefnemers een vliegende start gemaakt. Enkele duizenden gebruikers bieden op dit moment gemiddeld 3,2 boeken per persoon aan, ook Bieblio zelf schaft maandelijks gemiddeld vijf populaire titels aan die aan het uitleennetwerk worden toegevoegd.

Lees verder op Boekblad.nl (betaald).

Tip 7: Verbinden en ontmoeten! (Serie: Ondernemen in de deeleconomie)

Tip 7: Verbinden en ontmoeten! (Serie: Ondernemen in de deeleconomie)

Thuisafgehaald.nl is een mooi voorbeeld van een initiatief dat niet alleen slim gebruik maakt van gedistribueerde systemen/onbenutte capaciteit ook creëert ze ruimte voor bijzondere ontmoetingen. Net zoals men bij Airbnb probeert de gastheer/vrouw zo op te leiden dat er een bijzondere ontmoeting plaats vindt tussen de host en de gast. En, als je wel eens van Peerby gebruik hebt gemaakt dan weet je hoe leuk het kan zijn een vreemde te helpen met een boormachine of rokkostuum.

Tip 6: Waarom je moet kiezen om te delen (Serie: ondernemen in de deeleconomie)

De meeste initiatieven in de deeleconomie richten zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en proberen met een fee op elke transactie tot een gezonde kasstroom te komen. Om dit model tot een succes te maken moet de waarde van de transactie dermate hoog zijn dat er een fee aan toe kan worden gevoegd. Een fee legt een drempel voor elke transactie en als gebruikers geen unieke producten en diensten worden aangeboden zullen ze proberen het platform te passeren.

Ook bij Jipio hebben we veel tijd besteed aan de vraag op welke manier we de waarde die we toevoegen kunnen omzetten naar een gezonde kasstroom. Als Jipio hebben we gekozen geen financiële transacties te ondersteunen. We hebben alle mogelijke verwijzingen naar valuta’s uit het platform gehaald en geven de gebruiker de mogelijkheid om “er iets voor terug” te vragen en dat “iets” zelf te definieren. We denken dat de waarde in ons netwerk zit en proberen dat om te zetten in een geld door diensten op basis van het netwerk aan te bieden. Zo bouwen we aan een virtuele spel-o-theek waarbij je voor 10 euro per maand toegang hebt tot duizenden stukken speelgoed (een Spotify voor speelgoed;)) en lanceerden we de grootste gedeelde boekenkast van Nederland (www.bieblio.nl). Ook hier heb je voor een paar euro per maand toegang tot premium versie met de meeste recente en populaire titels.

Als deel-initiatief zijn er veel manieren waarop je de waarde die je toevoegt om kunt zetten in een geld. Een fee per transactie werkt vaak tegen je en is voor de meeste initiatieven op de lange termijn niet houdbaar. Ga op zoek naar diensten die je kunt toevoegen aan je platform of ontwikkel premium modellen.

Tip 5: Vertrouwen is niet te meten, maar een 5-star rating wel te koop (Serie: ondernemen in de deeleconomie)

Vertrouwen is essentieel voor het aangaan van een transactie. Vertrouwen bepaalt in hoeverre je afhankelijk wilt zijn van de andere partij. Je kan ervoor kiezen een gedeelte van die afhankelijkheid af te dekken door een aantal voorwaarden op te stellen. Zo kan je je gebruikers vragen hun identiteitsbewijs op te sturen of op elke transactie een verzekering af sluiten. Je kan gebruikers ook laten bouwen aan een reputatie door middel van punten en scoring systemen.

In gesprekken met onze gebruikers kwam naar voren dat gebruikers reputatie alleen relevant vonden als de vergoeding voor het lenen van spullen te laag was. De aanbieder rekende dus het risico van het verhuren van het item aan een vreemde bij de prijs in. Het instellen van voorwaarden (identiteit, verzekering) verlaagde de prijs maar met een paar procentpunten.

Bij Jipio hebben we gekozen om te werken binnen een context en gebruik te maken van het vertrouwen dat aanwezig is binnen die context. Wij gaan ervan uit dat de context (relatie, locatie) een basis aan vertrouwen geeft om tot een transactie te komen. Jipio wordt vooral gebruikt in bestaande vriendengroepen. De Jipio gebruiker heeft dan ook gemiddeld 18 andere vrienden die ook actief zijn op Jipio.

Als deelplatform moet je beslissen op welke manier je vertrouwen wilt vormgeven. Wil je dat doen door de voorwaarden te stellen aan een gebruiker of transactie, gebruik je de context om een natuurlijke vorm van vertrouwen mogelijk te maken of ga je door middel van puntensystemen gebruikers elkaar een vertrouwenscijfers laten toekennen. Bedenk dat gebruikers zich zullen aanpassen aan je systeem

Tip 4: Voorkomen is beter dan verzekeren (Serie: ondernemen in de deeleconomie)

Er is nog iets interessants aan de hand als het gaat om het verhuren van spullen. Neem het voorbeeld van de auto-verhuurplatformen. Op het moment dat jij je auto uitleent en er wordt schade gereden dekt de verzekering netjes de kosten. Maar op het moment dat jij je auto gaat verhuren is er sprake van bedrijvigheid (economische activiteit) en geldt je particuliere verzekering niet meer. Heel logisch, want bij het verhuren van auto’s hoort een ander risico profiel.

Waar we als Jipio veel met onze gebruikers over gepraat hebben, is de vraag of ze een financiële vergoeding voor het uitlenen (verhuren dus) van hun spullen wilden hebben. Tot onze verbazing gaf meer dan 87% aan geen vergoeding te willen ontvangen. Toen we doorvroegen kwamen we erachter dat het iets genuanceerder lag. We maakten onderscheid tussen de waarde van het item en de relatie tot de afnemer. We kwamen we erachter dat 82% van de gebruikers geen financiele vergoeding wil wanneer de afnemer een bekende is en het ging om bijvoorbeeld het lenen van een auto. Men wilde de afnemer wel de mogelijkheid bieden een bedankje te geven. Bij items van lage waarde en een bestaande relatie gaven 71% van de aanbieders juist aan absoluut niets te willen ontvangen en zich ongemakkelijk te voelen mochten ze wel iets krijgen. Op het moment dat er geen relatie is tussen de aanbieder en afnemer gaf 93% aan een vastgestelde vergoeding (financieel of in natura) te willen ontvangen. 

Verhuren “maakt meer kapot dan je lief is”. Het feit dat je een financiele vergoeding vraagt voor het gebruik van een item maakt het afsluiten van een verzekering verplicht. Bedenk dus goed op welke manier je je gebruikers het gevoel geeft dat een transactie via jouw platform veilig is.

Tip 3: De (alternatieve) kosten theorie (Serie: ondernemen in de deeleconomie)

Wellicht de belangrijkste economische impact van de deeleconomie is het feit dat het merendeel van de aangeboden producten en diensten onder de kostprijs wordt aangeboden.

Het feit dat je auto 90% van de tijd stilstaat is op zichzelf nog geen argument om hem te verhuren. Dat consumenten hun auto voor een bepaalde tijd voor minder dan de werkelijke kosten willen verhuren is te verklaren, mensen zit krap bij kas of willen gewoon eens proberen hoe het verhuren in z’n werk gaat. Maar als aanbieders daardoor op langere termijn verlies draaien zullen ze op zoek gaan naar een economische oplossing, een auto die wel binnen hun budget past bijvoorbeeld.

De impliciete (of alternatieve) kosten die gemaakt worden in de deeleconomie worden vaak al helemaal over het hoofd gezien. De alternatieve (opportunity) kosten zijn bijvoorbeeld de kosten (want gemiste opbrengsten) van de tijd die je nodig hebt om tot een transactie te komen. Aanwezig zijn op moment van transactie, uitleg en wellicht een kopje koffie. De tijd die je hiervoor kwijt bent is onderdeel van de alternatieve kosten en maakt het verhuren van bijna alles economisch niet aantrekkelijk/verantwoord (huizen en boten daargelaten).

We vroegen de gebruikers van Jipio naar de frequentie waarmee ze bereid waren transactie aan te gaan. 5 keer per week werd door 92% als “hinderlijk” aangegeven, 3 transacties per week als “redelijk” en 2 als “bij voorkeur”. Verder gaf ons panel aan helemaal niet zo happig te zijn op een vergoeding (daarover later meer) maar meer geïnteresseerd te zijn in een waardevolle ontmoeting en het helpen van een ander. Het meerendeel (89%) gaf aan dat ze hun auto liever uitlenen aan een vriend dan verhuren aan een vreemde.

Als deelplatform heb je een aantal belangrijke beslissingen te nemen als het gaat om het motiveren van je gebruiker. Als je besluit een financiele vergoeding/prikkel in te zetten dan moet je uitrekenen wat het alternatief is. In veel gevallen hoeft de vergoeding niet marktconform te zijn als het maar een redelijke dekking van de kosten geeft. Ga na wat de gevolgen zijn voor je platform als je je gebruikers een vergoeding biedt die onder de kostprijs ligt.

Overigens, het feit dat je gebruikers producten en diensten onder de kostprijs aanbieden wil niet zeggen dat je als platform niet succesvol kunt zijn.

Tip 2: Denk in gedistribueerde systemen (Serie: ondernemen in de deeleconomie)

De term “de deeleconomie” beschrijft kort gezegd het fenomeen dat consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen (capaciteit), eventueel tegen betaling.

Spotify is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt(e) van gedistribueerde systemen. Zo werden de computers van de gebruikers van spotify gebruikt om stukjes muziek op te slaan en te streamen naar andere gebruikers. Zo bespaarde Spotify op server-capaciteit en op streaming (transport) kosten.

Een taxi-service die op basis van locatie, beschikbaarheid en tijdigheid een beroep doet op haar chauffeurs om een klant op te pikken is een voorbeeld van het slimmer inzetten van capaciteit. Uber is biedt het platform en verbind vraag en aanbod. Uber is niet de eigenaar van de assets (chauffeurs en auto’s) maar zorgt voor een optimum tussen vraag en aanbod en bepaald dus de prijs voor de afnemer en de aanbieder. Hoewel de dienst innovatief is valt deze niet onder de noemer van de deeleconomie. De chauffeurs werken gewoon voor eigen rekening en er is geen sprake van het inzetten van onbenutte capaciteit. Ook de andere dienst van Uber, UberPop, is niet een voorbeeld van de deeleconomie, de chauffeurs die zich aanmelden zijn dan wel particulieren (zonder taxi vergunning) maar werken gewoon voor Uber en hadden de rit niet gemaakt als ze er niet voor betaald hadden gekregen. UberPool, of de Nederlandse versie die vorige maand haar deuren sloot, Toogethr kan wel aanspraak maken op de titel van deeleconomie initiatief. Hier wordt onbenutte capaciteit, een auto met een aantal lege zitplaatsen die van A naar B rijdt slimmer ingezet. Zo verbind de app lifters aan pendelaars of, bij UberPool, delen reizigers samen een taxi.

Natuurlijk is het lastig een platform goed te categoriseren, zo is het grootste gedeelte van het aanbod op AirBnB gewoon commerciele verhuur en valt dus niet onder de deeleconomie. De student die om het weekend naar zijn ouders gaat en dan zijn appartement te huur aanbied valt daar weer wel onder.

Wat duidelijk niet onder de noemer deeleconomie valt zijn allerhande klusjes sites. Op deze sites kan men iemand inhuren voor uiteenlopende doeleinden, van simpele klusjes zoals het gras maaien, een kozijn schilderen tot het overdragen van kennis en zorgtaken.  Het gaat hier dus om het leveren van diensten, en niet om het delen van onbenutte capaciteit tussen consumenten. 

Het slimmer inzetten van ongebruikte capaciteit is wat anders dan het omzeilen van regels om zo producten en diensten tegen een lagere prijs aan te kunnen bieden. Airbnb kan niet de regels voor brandveiligheid en verhuur van appartementen aan haar laars lappen en Uber moet zich houden aan de regels die gelden voor het vervoer van personen.  

Bij Jipio is het platform gericht op het benutten van spullen die binnen je netwerk beschikbaar zijn. We hebben onderzocht hoe groot je netwerk moet zijn voor dat je toegang hebt tot de meest essentiële items en kwamen tot de conclusie dat je met 150 vrienden al toegang hebt tot alles wat je nodig hebt.

Als je wilt beginnen in de deeleconomie denk er dan over na hoe je capaciteit/bronnen die op dit moment onbenut zijn (ruimte, energie, tijd, spullen) efficiënter kunt inzetten.

(Energie is een markt die zich bij uitstek leent voor de deeleconomie, het gebruik maken van capaciteit (energie productie) van andere consumenten (hip; prosumers) dat op dat moment niet gebruikt wordt.)

Tip 1: Start met een missie (Serie, ondernemen in de deeleconomie)

Begin met de vraag wat je wilt veranderen in de wereld, welk probleem je wilt aanpakken. Vanuit die probleemstelling kan je aan de slag met de ontwikkeling van je product of dienst. 

Als je op die manier wilt ondernemen, dan val je onder de categorie Social Enterprises. Social Enterprises zijn voortrekkers in het ontwikkelen van een gezonde economie, waarin uitdagingen als sociale ongelijkheid, armoede, milieu vervuiling et cetera worden aangepakt.

Wil je meer weten over ondernemen gericht op impact ga dan naar social-enterprise.nl.

Het idee voor Jipio kwam doordat twee vrienden op zoek waren naar producten en diensten die online interacties weer offline brengen en tegelijk overconsumptie en verspilling aanpakken. De doelstelling om waardevolle ontmoetingen te creëren en te werken aan duurzaamheid heeft niet alleen de ontwikkeling van het product bepaald maar ook de keuze voor investeerders.

Je missie is belangrijker dan je denkt. Begin met een duidelijk doel voor ogen.

 

Serie: Ondernemen in de deeleconomie, 7 tips voor starters in de deeleconomie

Ben jij een starter en wil je actief worden in de deeleconomie of vertegenwoordig jij een bestaande organisatie met ambities in de deeleconomie? Wij helpen je graag verder met tips en suggesties.

Onder de naam Jipio bouwt het team van Jip Apps B.V. al meer dan 3 jaar aan verschillende platformen voor toepassing in de deeleconomie. We doen actief onderzoek naar het gedrag van onze gebruikers en delen de resultaten en inzichten.

Interview met Johan Trip van Jipio

Interview met Johan Trip van Jipio

Kun je iets vertellen over hoe het idee voor Jipio is ontstaan?
Jipio ontstond in 2010 toen Ruben (co-founder en CTO) en ondergetekende (Johan Trip, CEO en oprichter) ons voorbereidden op vertrek naar het buitenland. Ruben ging software-ontwikkeling opzetten in Pune, India en ik ging als financieel directeur voor een NGO aan de Burmese grens aan de slag. We stonden voor de uitdaging om enerzijds onze spullen in Nederland op een goede manier onder te brengen en gelijktijdig ergens anders een leven op te bouwen. Na wat geklooi met lijstjes met wie wat had geleend besloten we er een app van te maken. Een plek waar je eenvoudig spullen kan lenen en ruilen met je netwerk.

Waarom Jipio een social enterprise is

Jipio is lid geworden van social-enterprise.nl. Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Waarom noemen we Jipio een social enterprise en wat betekent het voor onze dagelijkse bedrijfsvoering?

Bij Jipio zijn we ervan overtuigd dat de impact die je probeert te bereiken met je product of service leidend moet zijn voor de ontwikkeling en inrichting van je bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige markt en de klant van nu vragen om een visie die verder gaat dan het optimaliseren van financiële waarde. Het idee van winstmaximalisatie biedt niet meer voldoende houvast om een bedrijf op te bouwen. 

Met Jipio willen we de impact van ons consumenten gedrag aanpakken. Dat doen we door transacties weer terug te brengen naar waardevolle ontmoetingen en daardoor verspilling en overconsumptie te verminderen. 

Wil je meer weten over Social Enterprises bekijk dan het korte filmpje hieronder.

Zoeken in Jipio

Met Jipio kan je zoeken naar spullen of naar relaties/vrienden. De zoekoptie vind je rechts bovenaan de applicatie. Als je op het vergrootglas klikt kan je kiezen of je spullen wilt zoeken of naar mensen. 

Spullen

Door een trefwoord in te vullen kan je zoeken op spullen, je krijgt dan te zien in hoe vaak het trefwoord in welke categorie voorkomt. Selecteer je een categorie dan krijg je alles spullen te zien waar het trefwoord voorkomt in de titel of de beschrijving.

Mensen

Zoek je op mensen dan kan je op naam zoeken of door de lijst met je vrienden en vrienden van vrienden scrollen. Selecteer je een naam dan krijg je zijn of haar profiel te zien met een overzicht van de spullen die worden aangeboden.

Door weer op het vergrootglas te klikken sluit de zoekfunctie en kom je terug in het hoofdscherm.

Jipio: veilig van alles delen en ruilen via Facebook

Dit deelconcept presenteert zich als een ‘Dropbox’ voor spullen, waar je binnen je ‘eigen veilige context spullen deelt of ruilt. Jipio werkt toe naar een gedeelde economie in het verlengde van de bekende deeleconomie, hoe zit dat precies? 

‘Het vertrouwen zit ‘m in je eigen groep Facebook-vrienden, en als je wilt vrienden van vrienden’, zegt oprichter Johan Trip. ‘In het verlengde van de deeleconomie openen wij de markt naar de gedeelde economie waar mensen spullen gezamelijk bezitten.

Door: @ppvanoerle

Wie maakt Jipio

Jipio wordt getrokken door een groep ondernemers, ontwikkelaars en marketeers die de overtuiging hebben dat door te delen wat we hebben we elkaar kunnen helpen. 

Jipio bouwt het platform om dat mogelijk te maken. Een plek waar “ik” in “wij” veranderd. Een plek waar mensen komen die begrijpen dat we deze wereld delen. Mensen die geloven dat we samen meer hebben.