Jipio: veilig van alles delen en ruilen via Facebook

Dit deelconcept presenteert zich als een ‘Dropbox’ voor spullen, waar je binnen je ‘eigen veilige context spullen deelt of ruilt. Jipio werkt toe naar een gedeelde economie in het verlengde van de bekende deeleconomie, hoe zit dat precies? 

‘Het vertrouwen zit ‘m in je eigen groep Facebook-vrienden, en als je wilt vrienden van vrienden’, zegt oprichter Johan Trip. ‘In het verlengde van de deeleconomie openen wij de markt naar de gedeelde economie waar mensen spullen gezamelijk bezitten.

Door: @ppvanoerle

Johan Trip

De Taxushaag 4, Zutphen, 7207 MB, The Netherlands

Entrepreneur.