Vertrouwen is essentieel voor het aangaan van een transactie. Vertrouwen bepaalt in hoeverre je afhankelijk wilt zijn van de andere partij. Je kan ervoor kiezen een gedeelte van die afhankelijkheid af te dekken door een aantal voorwaarden op te stellen. Zo kan je je gebruikers vragen hun identiteitsbewijs op te sturen of op elke transactie een verzekering af sluiten. Je kan gebruikers ook laten bouwen aan een reputatie door middel van punten en scoring systemen.

In gesprekken met onze gebruikers kwam naar voren dat gebruikers reputatie alleen relevant vonden als de vergoeding voor het lenen van spullen te laag was. De aanbieder rekende dus het risico van het verhuren van het item aan een vreemde bij de prijs in. Het instellen van voorwaarden (identiteit, verzekering) verlaagde de prijs maar met een paar procentpunten.

Bij Jipio hebben we gekozen om te werken binnen een context en gebruik te maken van het vertrouwen dat aanwezig is binnen die context. Wij gaan ervan uit dat de context (relatie, locatie) een basis aan vertrouwen geeft om tot een transactie te komen. Jipio wordt vooral gebruikt in bestaande vriendengroepen. De Jipio gebruiker heeft dan ook gemiddeld 18 andere vrienden die ook actief zijn op Jipio.

Als deelplatform moet je beslissen op welke manier je vertrouwen wilt vormgeven. Wil je dat doen door de voorwaarden te stellen aan een gebruiker of transactie, gebruik je de context om een natuurlijke vorm van vertrouwen mogelijk te maken of ga je door middel van puntensystemen gebruikers elkaar een vertrouwenscijfers laten toekennen. Bedenk dat gebruikers zich zullen aanpassen aan je systeem.